KAN EN KNUST DRØM

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kan en Knust drøm bli til virkelighet

Det eneste som jeg kan se for meg her jeg ligger. Er at drømmen min er… Knust.

Knust er den glade jenten som nettopp har begynt på livet sitt… I sitt eget Eventyr…

 

Eventyret som skulle bringe henne hjem igjen…

Hjem til solen land… Det landet som hennes

Far hadde fortalt henne om… i fra sitt hjerte.

 

Fra sitt hjerte stråler hun som en sol… Dette barnet var solen… Og alle dens stråler… Stråler som hadde skapte alle disse tankene… Tankene om denne framtiden… Som bare kunne bæres av en som kjente til solen sin hemmelighet…

 

 

Hemmeligheten som var skjult for alle andre... Som ikke kjente dens mål…

 

Mål som var satt av solen som var hennes far… En far som var kjærligheten.

 

Kjærligheten som hun trodde at hun hadde funnet… som hadde knust henne… Henne som var så full av livet…

 

Livet hadde knust henne i sin verden… En verden der det ikke fantes den solen som hun søkte…

 

Søkte her i sin egen knustheten om det fantes noe å gripe fatt i… Hun så på alle de speilbitene som lå her…

 

{

Her inne i seg selv var speilet knust… Hun så at bitene sakte men sikkert… Ble til tårer…

 

Tårer som ble til en endeløs sorg… Sorgen som trengte seg dypt inn i henne…

 

Henne slik at kjærligheten ikke skulle kunne finne henne… lengere. Det skulle ikke finnes noe håp… For håpet var også borte i henne… Slik livet også var… Var det ingen fremtid…? Her inne i henne… der såret og intetheten grodde fortere…

 

Fortere enn tanken kunne nå inn til henne… Det var ingen tanker som nådde så langt inn til henne… Her i intetheten…

 

Intetheten den hadde tatt henne borte fra denne drømmen… solen forsvant, bare mørket og tomheten var tilbake…

 

Tilbake lå en verden som var blitt kald og følelsesløs i henne… Da langt der ute fanget blikket hennes den ensomme Rosen som lå der på bakken like ved henne… Hun skimtet den svakt der den lyste mot henne…

 

Hennes sinn klarte å gripe fatt i den på en uforklarlig måte… slik at den fikk trenge seg inn i henne… Hvor var den kommet i fra…? Var det smertene som hadde blitt til denne rosen…? Rosen…

 

Rosen trengte seg inn i henne… Slik at hun kunne klare å komme seg opp igjen på ustøe bein kom hun seg videre….

 

Her kan du lese noen forskjellige utdrag fra boken og se noen foto som jeg har tatt...

 

********************