KRYSTALLER OG EDELSTEINER

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Krystaller og Edelsteiner

Det er mange grunner til å arbeide med krystaller og edelstener.

 

Det at man ved hjelp av stein/krystall kan bli oppmerksom på sider av oss selv

 

som vi trenger å jobbe med for å kunne utvikle oss.

 

Steinen/krystallen transformerer den energi,det lys og den healingen,som hver enkelt av oss har bruk for på det utviklings -stadiet vi er på.

 

Steinen/krystallen representerer forskjellige føleser,som vi kan velge å gå inni,

 

når vi har bruk for det.De virker som en forsterker,transformator,og

 

kan sette oss i gang med en utviklingsprosses,som vi kansje ellers ikke

 

ville ha valgt til å gå inni.Går vi med en stein/krystall på oss,kan den

 

virke som en konstant påmindelse. Være en som vekker energien,som ligger latent hos oss.

Energi og energiutveksling forekommer overalt i universet.Det er derfor ikke noe merkelig at vi utveksler energi med steinene også.(følelser er også energier)

 

Før vi gikk inn i den teknologiske tidsalderen,var det alment akseptert, at mennesker ikke kun bestod av en fysisk kropp. Men også av et antall andre legmer. Den eteriske kroppen,den astrale kroppen,den mentale kroppen og den spirituelle kroppen eller kausallegme.Vi består av et enengi messig kretsløp som utgjør et antall energisentere(chakras) som beveger seg via de såkalte meridianer.

 

De ting som vi har valgt å jobbe med,er i våres aura. Våres øvrige legmer gjenspeiler også de ting vi skal igjennom.Vi er underlagt karma-loven.Dette er loven om årsak og virkning.Som du sår, således skal du høste. Det er ikke snakk om noen avstraffelsemekanisme,men om en lovmessig energiutveksling, en sanhet.Det du sender ut ,vender tilbake til deg.

 

Vi tar et ganske banalt eksempel.Går du glad i ditt hjerte ned over gaten. Synes du,at alle mennesker smiler til deg! Selv om det både regner og blåserute.Og du ser ut som en våt katt.Dine omgivelser reagerer nemlig på den energien som du sender ut.Det du er. Det du tror om deg selv, er det, andre tror om deg! Hvordan skulle de kunne noe annet? Dine mønster,er din energi! Den henger som et neonskilt omkring deg og tiltrekker de mennesker, som kan bekrefte dine mønstrer.

 

 

Således virker energilovene i praksis,og det er disse lovene og mønstrene du kan lære deg å påvirke og jobbe positivt med.

 

Steiner transformerer bestemte farve,følesemessige og vibratoriske frekvenser,som korresponderer med vårt energisystem. Det fysiske såvel som det psykiske.De inneholder også bestemte mineraler.Som virker på våres energisystem.

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei