MENTALE

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Den Mentale Kroppen

Den mentale kroppen opererer gjennom tankene og hvordan vi resonerer. Når vi opererer i de lavere lagene av den mentale kroppen kan våres tanker og meninger ha innflytelse av følelser fra begjæret. Når vi har kontakt med de høyere nivåene har våres tanker og resoneringer. Tenker vi kreativt, logisk, matematisk og filosofpisk.

********************

1. Fysiske kropps plass.

Lokalisasjon: Mellom kragebeinet, laver hals.

 

Funksjon: Akseptering av hva er, organisering av å arbeide med situasjoner, følelsen av kraft til å gjøre forandringer.

 

Å åpne opp: Bestandig ha kontroll over ting, og andres liv.

 

Blokkert: godtar ikke at man er mental svak, orker ikke å arbeide med situasjoner, stor stolthet.

********************

2. Følelsenes plass

Lokalisasjon: temple, Over ørene.

 

Funksjon: Fornemme, merke følelser for ting.

 

Å åpne opp: Fornemmelsen av at man skjønner alle ting.

 

Blokkert: Man lager sine egne visjoner slik de passer oss.

***********************

3. Mentale plassen

Lokalisasjon: Tredje øyet.

 

Funksjon: Egoet sitt hjem, psykisk syn.

 

Å åpne opp: Egosentrisk.

 

Blokkert: Svakt eller tilbaketrukket ego, stengt fra andre dimisjoners liv.

**********************

4. Intuitivitet og Lidenskapens plass

Lokalisasjon: rett over navlen

 

Funksjon: Mental og følelsemessig kontakt, Følelsemessig akseptering av tanker.

 

Å åpne opp: Å kunne føle sine egne tanker blir veldig viktig.

 

Blokkert: Ufordøyde tanker og ider, forstoppelse.

************************

5. Vilje og Åndelig plass

Lokalisasjon: Halsen

 

Funksjon: Man snakker ut om sine tanker.

 

Å åpne opp: Snakker for mye.

 

Blokkert: Mental ustabil, finner ikke de riktig ordene, vond hals.

*********************

6. Sjelens plass

Lokalisasjon: rett over tredje øyet ( det femte øyet)

 

Funksjon: Aktivere høyere hjerne for kreativ tenking, ser klarhet i livet gang og hvilken plass man har i det.

 

Å åpne opp: Et stort åndelig syn , visjoner

 

Blokkert: Ingen visjoner, selv sentrert.

************************

7. Guddommelig Plass

Lokalisasjon: Rett over det femte øyet( syvende øyet)

 

Funksjon: Kommunikasjon med det høyere selv.

 

Å åpne opp: Få inn visjoner fra det høyere selv.

 

Blokkert: Har ingen åndelig innsikt, ser bare den menneskelige illusjonen.

*******************************