GUDDOMMELIG

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kroppene

som er Guddommelig

Denne kroppen er den syvende og høyeste kroppen. Vi henviser til den guddommelige gnisten i oss. I denne kan vi føle guds nærværende og i ett med han/ henne.

*********************

1. Fysiske sentret

Lokalisasjon: I enden av fingrene og tærne.

 

Funksjon: Healing energi og hode energien samlet rundt deg.

 

Å åpne opp: Føle seg energi løs.

 

Blokkert: Man bruker sinne , slår og sparker.

***************************

2. Følelse sentret

Lokalisasjon: Midt bak i hodeskallen.

 

Funksjon: Å Føle seg hellige guddommelige .

 

Å åpne opp: Man føler at mann er hellig gjennom egoet sitt, fantasisime heller hallusinerer., særlig vist krone chakra er blokkert

 

Blokkert: Ingen følelse, kald ovenfor andre.

*************************

3. Mental senter

Lokalisasjon: Rett på innsiden av hofte beinet.

 

Funksjon: Utrykke takknemmelighet og håp. Åpner opp for overfloden.

 

Å åpne opp: Grådig

 

Blokkert: Forblir tankefull og blokkerer flyten av overflod.

 

************************

4. Intuitivitet og Lidenskapens senter

Lokalisasjon: Solar plexus

 

 

Funksjon: Kanal for åndelig energi til kroppen, oppvåkning og omgjøring av systemet for å ta i mot denne høye energien, mange energier flyter gjennom dette sentret for å manifestere seg i livet ditt, avhengig etter sin plass i verdens bildet.

 

Å åpne opp: Søker etter det behagelige livet, overveldet over sin plass i verden.

 

Blokkert: Stengt i fra åndelige energier, ingen gleder eller goder, Redd for forandringer og å åpne opp for større ting i livet.

 

**********************

5. Vilje og Åndelig senter

Lokalisasjon: I halse hullet i kragebeinet.

 

Funksjon: Bestemmelse og vilje til å tjene verden.

 

Å åpne opp: Føler som man redder verden

 

Blokkert: Frykt for å tjene andre. Martyr følelsen.

*****************

6.Sjelens senter

Lokalisasjonen: En til to fingrer fra navlen.

 

Funksjon: Forening av energier fra kroppen med den guddommelige eller andre energier.

 

Å åpne opp: Søker etter helheten.

 

Blokkert: Kan være destruktiv over for seg selv og andre.

 

**************************

7. Guddommelige sentret

Lokalisasjon: Krone chakra

 

Funksjon: Kontakt med høyere åndelige energier, balansering av det hverdagslige.

 

Å åpne opp: Fungerer ikke i det daglige, føler seg svak.

 

Blokkert: Negativ, Ingen kontakt med de guddommelige energier, i ubalanse, forvirret.

 

*******************************