ÅNDENS

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kroppen til

Ånden og Viljen

 

Denne kroppen opplever den åndelige utrykksformen. Den transformere energi som manifesterer seg som vilje i ånden. Det er den høyeste nivået en person kan nå og fremdeles ha den guddommelige og sjelelige kontakten med kroppen. Men det kan bringer frem det negative eller den karma man har fordi energien er så høy. Den kan snu seg mot deg ved misbruk. Dette er plassen for valg, det guddommelige eller det menneskelige.

***************************

1. Fysisk kropps senter

Lokalisasjon: I midten av hendene eller midten av fotsålene.

 

Funksjon: Føler energi mellom vennskap til utenforliggende verdener.

 

Å åpne opp: For mye involvert med andre, Ønsker å omskape verden.

 

Blokkert: Dårlig sirkulasjon, kalde hender og føtter, vil ikke dele med verden.

**********************

2. Følelsens sentret

Lokalisasjon: Baksiden av knærne og innsiden av albuene.

 

Funksjon: Muligheten for å kunne føle seg selv og kunne handle ut i fra det.

 

Å åpne opp: Forsvarer seg.

 

Blokkert: Svake knær, ingen følelsemessig støtte eller bestemmelse.

 

************************

3. Mentale sentret

Lokalisasjon: Lysken, overgan mellom bein og armer til kropp.

 

Funksjon: Mental aksept av ens vilje og bestemmelse, gjøre tanker om til handling.

 

Å åpne opp: For egoistisk.

 

Blokkert: Ingen selvfølelse, redselen stopper deg.

 

********************

4. Intuitivitet og lidenskapens senter

 

Lokalisasjon: Midt mellom beina.

 

Funksjon: forståelsen av kraften fra dette sentret, kompaniskap mellom dette og det syvende nivået senter.

 

Å åpne opp: Dette sentret bør man åpne med forsiktighet da dette sentrets kraft kan være negativ når koppen ikke er klar til å ta i mot høyere energi.

 

Blokkert: Intensiv negativ seksuell energi, intens følelse av å skulle eksplodere.

 

*********************

5. Vilje og Åndens senter

Lokalisasjon: Rot chakra

 

Funksjon: Kraft til fysisk energi, seksuell drivkraft, healing energi gleden i livet.

 

Å åpne opp: Ukontrollert seksuell energi.

 

Blokkert: Frykt for kraft, ingen glede, negativ eller pervers seksuell energi.

**********************

6. Sjelens senter

Lokalisasjon: Bakenfor kronechakraet.

 

Funksjon: Å nå igjennom til den høyeste kilden, ikke min viljes senter.

 

Å åpne opp: Ikke bakke kontakt, klarer ikke å bruke høyere energi i det daglige livet.

 

Blokkert: Ingen tanker om høyere energier eller åndelig nivåer.

 

*************************

 

7.Guddommelige sentret

Lokalisasjon: Fire fingres bredde fra toppen av hodet.

 

Funksjon: Menneskelig og spirituell energi blandes her, gjennom her kan man gå til høyere forståelse.

 

Å åpne opp: Mister den fysiske kroppens energi, kraftløshet.

 

Blokkert: Frembringer følelsen av isolering, ensomhet, ingen kontakt med sjelen, føler seg nedstemt.

 

*******************************