SVANEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Svanen

 

Svanen er kanskje den mest kongelige og yndefulle av alle fugler. Som kraftdyr er svanen et symbol på dine drømmer, hvor din viten blir å lære seg å formidle. For å kunne fremme dine fremskritt i åndelig utvikling og for å bli en skapning av stor skjønnhet. Så svanen er en hjelper i forvandlingsprosessen og den lærer deg om behovet for å kunne akseptere forandringen til skjønnhet.

 

Svanen som kraftdyr skal lære å forandre deg til skjønnhet

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei