SOMMERFUGLEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Sommerfuglen

 

Stammesjamanene betraktet sommerfuglen som vokter og beskytter av kraftsteder i naturen. Man opplever ingen negativ energier der det var sommerfugler. Da deres tilstedeværelse anga et kraftsted som fra fri for negativ innflytelse. Sommerfuglen er et insekt som forvandler seg fra egg, larve, puppe og så til et flygende vesen. Som kraftdyr understreker sommerfuglen viktigheten av forvandlingen i den vedvarende fysiske og åndelige utviklingsprosessen. Den lærer oss betydningen av å nyte livets reise. En sommerfugl lever kun i tre dager, så den fremhever betydningen av å leve i nuet. Den understreker viktigheten av å få være fri for begrensninger som man har pålagt seg selv og nødvendigheten av sinnets klarhet. Man skal lære seg å se problemer og vanskeligheter i et brett perspektiv. Sommerfuglen er et kraftdyr som kan hjelpe deg med å akseptere forandringens smerte. Når du skal legge gamle oppfattelser og holdninger bak deg og med å mobilisere mot til å prøve håpets vinger på nye situasjoner og friske utfordringer.

 

Sommerfuglen skal lære deg evnen til å akseptere forandring.

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei