SLANGEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Slangen

 

 

Slangen er et krypdyr som er i stand til å kaste hele sin ham og gjennomleve en traumatisk, liv –død – gjenfødelse. Slangen som kraftdyr er derfor forbundet med livets kontinuitet og med forvandlingen fra den ene opplevelsen til den andre og fra et eksistensnivå til et annet. Slangen lærer deg å innse at du er et evig vesen som opplever dødeligheten. Du kaster det til stadighet i fra deg det som har tjent sitt formål, til fordel for noe som har større verdi. Slangen har evnen til å forandre seg og gi kraft til å bruke ildens energi på rette måte.

 

Slangen som kraftdyr skal lære deg å gi slipp på det som har tjent sitt formål.

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei