REVEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Reven

 

Reven settes i forbindelse med sluhet, primært på grunnlag av dens evne til å iaktta andres bevegelser uten selv å blitt sett. Som kraftdyr understreker den kraften i tilpassningen og integrering. Den har også den egenskapen som hurtig tenking og besluttsomhet, når tiden er moden. Kraftdyr uttrykker alltid de positive aspektene av de egenskaper som de har som dyr. Reven som kraftdyr lærer ikke den svikefull sluheten, men kjennskap til diskresjon. Den lærer heller ikke lumskhet med å være utspekulert, men å kunne studere andre uten selv å bli sett. Den understreker betydningen av å vente tålmodig på den riktige tiden før man foretar seg sitt neste steg. Det er mulig at dine problemer stammer fra et ønske om å få bekreftet deg selv og få oppmerksomhet. Hvis du føler deg truet eller som offer for stridigheter. Heller er kritisk eller misunnelig og sjalusi har du bruk for hjelp fra reven. Den kan hjelpe deg til å bli mindre synlig og nå dine mål uten å hindres av andre.

 

Reven som kraftdyr skal lære deg å være diskre.

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei