REINSDYR

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Reinsdyret

 

Reinsdyret er en hjorteart, som gir melk, kjøtt og hud. Det er Nordens hest, som var i stand til å bære en stor last og til å trekke sleder. Noen reinsdyr vandret hundrevis av kilometer fra deres fødeplass til deres sommer oppholdssteder og kunne således følge i deres forfedres spor. Reinsdyret opptrer i folkesagn og legender hos de nordiske folk og er et dyr som transporterer den mystiske julenissen som kommer med gaver og glede. Som kraftdyr er den forbundet med Nordens kjennetegn, klarhet i sinnet, rene hensikter og gjenfødelse og fornyelse. Den overbringer kunnskapen og visdommens gaver fra våres egen fortids stier. Den viser betydningen av glede ved å vite og dele den med nære forbindelse. Den antyder et behov for å gi seg inn i fortiden for å oppnå støtte.

******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei