RAVNEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Ravnen

 

På grunn av sin sorte farge er ravnen i de vestlige kulturer blitt betraktet som et varsel om ulykker og satt i forbindelse med mørke gjerninger. Men i Indianernes medisintradisjon kommer lyset fra mørket, og sort settes i forbindelse med det tomme rommet, kilden til all energi. Ravnens er dens budbringer. Derfor har den forbindelse med magi og med skjebner. Den er budbringer om det som skal komme. Ravnen forkynner behovet for å foreta drastiske endringer i dine holdninger og den måten du oppfatter ting på. Den oppfordrer deg til å bringe noe riktig magisk inn i livet ditt, forvent det uventede og vær forberett på overflod. Skill deg av med den negative innstillingen, den som har holdt deg tilbake så lenge, erstatt den med livsgledens fulle glød og begeistring. Føl deg glad over å være i livet. Ravnen er budbringeren for din energistrøm, den som kommer med forandringer og skaper nye realiteter. Den er vokter for seremoniell magi og helbredelse på avstand. Den representerer derfor den kraft, som bar seremoniens budskap eller hensikt til sitt bestemessested og således manifesterte den.

 

Som kraftdyr skal den lære deg å forutse ditt behov for forandring

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei