PRÆRIEULV

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Prærieulv

 

Prærieulven er Nord Amerikas sidestykke til sjakalen. Indianerne betrakter den som en spøkefugl på grunn av dens morsomme kromspring og dens vane med tilsynelatende ignorere det innlysende. Som kraftdyr kan prærieulven lære deg mer om deg selv og kan hjelpe deg med å lære av dine egne feil. Den kan lære deg å smile av dine egne handlinger og ikke ta alt så alvorlig. Prærieulven beskjefter seg med å nedbryte det ego som blokkerer for din åndelige utvikling. Den klarer å lure deg til ting som su synes er vanskelig, men som er nødvendig for din utvikling. Den lærer deg også å se at den situasjonen som du befinner deg i er det du selv som har laget. Bed prærieulven om hjelp til å se ned under situasjonens overflate, så du får se situasjonenes fra et annet perspektiv. Når du slutter med å legge skylden på andre, eller på omstendighetene, eller skjebnen eller uhell, har prærieulven lært deg at alt har du skapt selv for å lære noe. Så se det fra en humoristisk side og le av dine feil og mangler. Du blir ikke kvitt han før du har lært deg denne leksen.

 

Den lærer deg å innse dine egne feil.

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei