PEGASUS

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Pegasus

hest med vinger

 

 

Den bevingede hesten Pegasus er et mystisk dyr, en praktfull skapning. Som kan galoppere gjennom luften og føre sin rytter til andre dimensjoner. Den er symbolet på inspirasjon som syns å komme fra andre verdener, for den rommer ideer som er utom det vanlige. Den symboliserer også sjelens udødelighet og evne til å kunne fungere både i materiens fysiske verden og åndens usynelige riker. Den bevingede hesten har opptrådt i myter og legender i alle kulturer. Blant Nordens folk var det sleipner, den magiske åttebeins hesten som førte guden oden til andre verdener. Den tenner var inngravert med runer for å vise at den bar et kosmisk språk i sin munn. Som kraftdyr setter pegasus deg i stand til å stige til åndelige høyder og til å oppleve hva som ligger bakom den intellektuelle kraften. Skulle Pegasus vise seg så sett deg på ryggen av den og la den bære deg bakenfor stjernene.

 

Som kraftdyr lærer den deg om at det finnes andre dimensjoner.

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei