ØRN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Ørnen

 

Ørnen hjelper deg med å se hinsides de jordiske nivåer av den synlige eksistensen. For ørnen som kraftdyr er din forbindelse med sjelens selv, ditt høyere selv. Ørnen kan hjelpe deg med å nå opp til himmelen, samtidig med at du stadig har begge føtter solid plantet på jorden. Ørnen kan vise deg at prinsipper og handlinger er likeverdige uttrykk for ånden. I den indianske verdensoppfattelsen flyger ørnen mærmest solen, det vil si den store ånd. Derfor bringer ørnen som kraftdyr opplysninger, plutselig glimt av klarsynet, til å få innblikk i de åndelige sannheter som hittil har vært ukjent.

 

Ørnen skal som kraftdyr lære deg til å se sammen henger.

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei