KANIN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Kaninen

 

Kaninen som kraftdyr lærer deg å jobbe med din frykt og dine bekymringer. Kaninen har evnen til å vite at noe er galt. Du kan ha trukket kaninen til deg fordi du er den type person som håper det beste men frykter det verste. Kaninen viser deg at det ikke dreier seg om å late som frykt ikke eksisterer eller å prøve å motstå den. Du har bruk for å grave deg ned for å kunne bringe frykten til overflaten og gi slipp på den. Du kan jobbe på flere måter med å gi slipp på frykten din. Du kan skrive ned alt du kan komme på som du frykter for på et stykke papir. Når du er ferdig holder du enliten ildsermoni der du ber om hjelp fra den du måtte ønske, og tenner på det arket som du har skrevet på. Du ser for deg at ilden fortærer og brenner opp alt det du frykter. Ta så den oppbrente asken og finn en plass ute der du kan grave den ned. Denne symbolske handlig viser at frykten har ikke noe plass i livet ditt lengre. Nesten all din frykt skyldes noe vi forestiller oss, nå når den ikke er der lengre kan du ha tillitt til framtiden. Du vil se at kaninen kan vende fryktens svakheter til tiltroens styrke, hvis du vil akseptere utfordringene.

 

 

Kaninen som kraftdyr lærer deg å få evnen til å se når noe ikke er bra for deg.

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei