HIMMEL OG JORDEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Himmel og Jorden

 

De to siste retningene er himmelen og jorden som representerer det maskuline og det feminine.

 

Solen på himmelen er den kreative livskraften. Gamle folkeslag observerte at det virket som himmelen flyttet på seg i nattens løp og ettersom årstidens gikk. Men at stjernene var uforvandlig. Stjernebildene stod alltid i samme forhold til hverandre. Solen stod alltid på samme sted hvert sommersolverv. I tradisjoner ber man først mot sør, fordi Sydkorset er det punktet på himmelen som er uforandret mens alle de andre stjernene roterer i løpet av natten. Nordstjernen kan ikke ses fra den sørlige halvkulen, så all orientering skjer mot sør. Himmelens kraft er det uforanderlige. Man påkaller himmelen for å vedlikeholde og bevare, men forstå at livet er en fin balanse mellom det forandelige og det uforanderlige. Man tror at sjelen består av tre deler. Når mennesket dør, går en del av sjelen, den forandelige, tilbake til jorden og den tas opp igjen i naturen og blir ett med alt liv. Den andre delen er kraft og visdom den går tilbake til de hellige fjell. Den tredje delen, det uforanderlige vender tilbake til solen.

 

Jorden er det motakkelige og givende prinsippet. Dens kraft skal dekke til for å hindre uttørking og den skal fornye. Sommerens løv omdannes til næringsrike jord. Forfedrenes kropp går tilbake til økosfæren og blir ett med trærne, englene og fjellene. Frø spirer i moder jords mørke og fruktbare folder. Alt liv stiger opp fra hennes fuktige skjød og næres av hennes overflod. De forandelige årstidens representerer jordens forandelige kvaliteter. I skapelseshistorien var himmel og jorden opprinnelig ett. Dermed bærer det forandelige det uforanderlige i seg. Rommets mørke skjød rommer solen. Selv om vårens løv blir gitt tilbake til jorden om høsten, er det bare for å skape nytt liv etter vinteren. Påkallelsen av himmelen og jordens energier gjenforener oss med livets naturlige sykluser. Men det viktigste er at det gir oss anledning til å omfavne den mor som alltid vil nære oss og den far som aldri vil forlate oss. Å komme hjem til moder jord og den himmelske far virker svært helbredende på sår fra barndommen. Mange som har sår etter avvisninger gjennomgår enorm forandring bare ved å favne moder jord og den himmelske far som sine naturlige foreldre. Det å opprette forbindelse med himmelen og jorden energier er å erkjenne vår forbindelse med dem alle. Når vi hilser på jorden, trærne, fiskene, fuglene, steinene forener vi våres energi med dem. Når vi hilser til himmelen erkjenner vi våre stjernebrødre og søstrer og vi tilegner vår healingkraft til den store ånd, skaperen av alt.

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei