HEST

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Hesten

 

Mer en noe annet dyr i dyreriket har hesten vært menneskets nærmeste partner og hjelper der vi mennesker ikke har klart det tunge arbeidet. Den har båret mennesket over lange avstander som gjorde at vi kunne treffe andre mennesker som vi kunne utveksle ideer og erfaringer med.

 

 

I den ikke alminnelige verden

( i den åndelige ) har hesten ført den reisende til å kommunisere på andre eksistensnivåene, til endringer av bevisstheten og til å dyrke jorden i de dypere lagene av sinnet.

 

Indianerne æret hesten som et hellig dyr. Som kraftdyr er hesten først og fremst en budbringer mellom den åndelige verden og den amindelige verden. Den er ofte forbundet med å hjelpe en til å gå gjennom nye portaler i en selv. Den ses i forbindelse med den makt og ansvar som ligger i å utøve autoritet og den visdom som er nødvendig for å kunne bruke autoriteten på en avbalansert måte.

 

På det følelsemessige planet er hesten forbundet med behovet for deltagerens forståelse. Hesten er spesielt forbundet med kraften i viten og visdom og med å kommunisere og dele.

 

Du skal med andre ord lære deg å kommunisere med deg selv og andre. Det er deler av deg selv som du ikke kommuniserer med eller du kommuniserer dårlig med dem.

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei