HAUK

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Hauken

 

Som kraftdyr vekker hauken ikke kun hukommelsen men også andre deler av deg selv som lærer deg å se. Han lærer deg å være mer oppservant og se utveier ut av en vanskelig situasjon. Den oppmuntrer deg til å betrakte livet fra et høyere perspektiv, så du kan gjenkjenne nye muligheter så vel som farer som kan komme til å sette seg i veien så du ikke kommer deg fremover i livet. Hauken oppfordrer deg til å se nøye på ditt daglige liv og se nøye etter budskaper som ligger skjult i en alminnelig hendelse. Åndens budskaper er ofte like ved din hånd, men er tilslørt av det daglige. Hvis du hører en hauks skrik under en sjamanreise, kan det være en advarsel om å vokte deg for en nær forestående begivenhet. Den kan få deg ut av balanse, eller være si at du må ta motet fram i deg selv og være dristig og besluttsom, når det viser seg uventede muligheter. Under alle omstendigheter oppmuntrer hauken deg til å følge hva hjerte diktere.

 

Hauken som kraftdyr skal lære deg å være mer oppservang.

 

**********

 

PÅ min nye lysvei