GRIFF

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Griff

 

 

Griffen er en mytologisk krysning av et dyr som har hodet og vinger som en ørn, en kropp etter løven og en slanges hale. Så den har litt i fra alle disse dyrene. Griffen er først og fremst vokter og beskytter. Griffen ble sett i forbindelse med adel og regentskap og er således et kraftdyr som beskhefter seg med å få kontroll over situasjoner, samtidig med at visse prinsipper blir opprettholdt. Griffen er i stand til å se bakenfor det som er åpenlyst og den handler både med styrke og besluttsomhet, diskresjon og rettferdighet.

 

 

Griffen skal lære deg til å kunne velge med klokhet.

 

****************************

**********

 

PÅ min nye lysvei