FROSK

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Frosken

 

Frosken er symbol på sjamanismen. Den lærer, hvordan man skal vokse fra et nivå til et annet, fra det materialisme til det åndelige. Fra å forstå en lære til en annen og så finne sammenhengene mellom dem. Frosken stiger i voksen tilstand opp fra et miljø til et annet, fra veskenes verden til jorden som representere soliditet og sikkerhet. Som kraftdyr kan frosken hjelpe deg med å akklimatisere deg til ett nytt levevis eller avdekke nye synspunkter. Dens kraft ligger i å kunne harmonisere deg med enhver ny situasjon. Frosken har også med å nære selvet, lære deg med å passe på deg selv. Så den kan hjelpe deg med å gi slipp på negative tanker og ladde opp ditt sinn og din ånd. Vann settes i forbindelse med absorbering og spredning. Så frosken kan hjelpe deg med å få vasket bort gamle ideer og inntrykk som er til hinder for deg i din utvikling. Frosken hjelper deg til å våge og gjøre nye ukjente ting.

 

Frosken som kraftdyr hjelper deg med å tilpasse deg nye ting

 

*******************************

 

**********

 

PÅ min nye lysvei