FLAGGERMUS

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Flaggermusen

 

Flaggermusen er et dyr som er omgitt av mystikk. Den vekker ubehag hos visse mennesker da den settes i forbindelse med mørke og det ukjente. Noen er redd for den da den assosiasjon til redsel henger sammen med det overnaturlige, og med ritualer og død. Flaggermusen lever i huler eller på et mørkt sted. Det er symbolet på livmoren og dyrets stilling er symbolet på det ufødde selv, der det henger med hodet nedover i mørket. Å møte flaggermusen som et kraftdyr er å erkjenne at noe gammelt er over og at en gjenfødsel til et nytt livs mønster er på vei. Flaggermusen er der for å hjelpe deg å gi slipp på de gamle vanene, tidligere levemåte og sanse noe nytt. Du kan ikke gjøre framskritt med å klamre deg fast til de gamle tingene som holder deg fast. Så se din frykt i øynene og den vil forsvinne fra deg, den har ikke noe makt over deg lengre. Flaggermusen er der for å hjelp deg med å se i mørke og finne en vei til en ny forståelse.

 

Flaggemusen som kraftdyr skal hjelpe deg med å se frykten i øynene og komme deg videre i livet ditt.

 

**********

 

PÅ min nye lysvei