ELG

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Elgen

Elgen legger vekt på vennskap og samarbeid. Den følelsen av enhet som man for av å være tilknyttet til noe, en gruppe eller samfunn. Den understreker behovet for å etablere forbindelse til andre. Hvis du er involvert i en eller anen form for konkurransesituasjon, enten i arbeidslivet eller i et personlig forhold, kan du føle deg truet eller under press. Du har bruk for noe å skape likevekt med. Elgen lærer deg verdien med vennskap og ved å dele dine inntresser og erfaringer med andre. Elgen undrestreker betydningen av å finne tid til å friske opp sinnet, til å reflektere, og til å samle ny styrke. Elgen har med utholdenhet å gjøre og behovet for å kunne søke støtte hos noen av det samme kjønnet.

 

 

Elgen som kraftdyr lærer deg å fornye og å holde fast ved.

 

*******************************

 

**********

 

PÅ min nye lysvei