DRAGEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret Dragen

 

Dragen er et mystisk dyr, den blir betegnet som en vennlighetsinne vesen. Som bebor jordens indre huler og innsjøer. Ordet drage betyr slange og det å se. Dragene har som oftest et sørgende blikk når de er avbildet, som faktisk er deres kjennetegn. Kineserne betraktet dragen som en god innflytelse. En azurblå drage som voktet det østlige palass, den var forbundet med den oppstigenes sols kraft, våren og treet. Den står for en ny begynnelse. Og ny vekst. I den kinesiske astrologien står den for styrke, fryktløshet, og med en energi som helbreder og har stor fremgang og suksess. I den europeiske mytologien var den et kjent uttrykk for kraften i elementet jorden og jordens vitalitet. Den har vært hatet og fryktet som vesen opp gjennom tidene, men i oldtiden var den aktet og æret.

 

 

Det er ingen grunn til å frykt når du får dragen som kraftdyr. Dragen var ofte symbolet på velstand i gamle dager. Men i den åndelige verden står denne velstanden som en velstand av åndelighet enn av materielle rikdommer, fordi dragen ble betraktet som vokteren av en skatt som lå dypt begravet i våres underbeviste sinn og var vanskelig å få fatt i. Dragen gjør deg oppmerksom på at skatten er der. Den står også for en begynnelse eller innvielse.

 

 

Dragen skal lære deg å finne det du søker. Men å se at vi trenger begge verdene den åndelige og den materielle verden. Det er der magien finnest.

 

**********

 

PÅ min nye lysvei