DELFINEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Delfinen

 

Delfinen er et flott, selskapelig pattedyr med en nebbformet munn. Den finnes i alle verdenshav. I den indianske verdensoppfattelsen er delfinen vokteren av det hellige åndedrettet, som innholder prana / mana som er livskraften. Dette er ånden sitt innerste vesen. Delfinen som kraftdyr er derfor forbundet med energirytmene i naturen og i din egen kropp, og med å skape nytt liv. Delfinen er symbolet på åndedrettet. Ved å endre rytmen på våres åndedrett kan vi komme på bølgelengde med andre levende ting i universet. Da i sær med lyd og lydmessige harmoniseringer. Den er også forbundet med drømmesyn og drømmeaktivitet og antyder at du bør utforske dine egne drømmers hav og være nøye i dine undersøkelser hva det er du ser. Delfinen vil hjelpe deg med å tyde deres mening.

 

 

Delfinen har evnen til å gjenopplive alt der er dødt.

 

*******************************

**********

 

PÅ min nye lysvei