BJØRNEN

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret

Bjørnen

 

Bjørnen er et dyr som går i dvale om vinteren, finner seg sin egen hule for å slippe vekk fra omgivelsene utenfor. Så som kraftdyr sier den at du skal søke inn i deg selv for å få oppfylt dine håp og forventninger eller å finne løsninger på problemene dine. Bjørnen bekymrer seg om hvordan den skal komme seg i mål. Så som bjørnen trekker seg bort fra den ytre verden, når den går i hi. Slik bør du trekke deg tilbake fra dine vanskeligheter og søke tilflukt i deg selv. For å finne den indre stillheten der hvor kraften og dens viten finnes. Der hvor svarene på dine behov og den harmoni som du søker ligger skult. Bjørnen understreker også viktigheten av tiden til å kunne drømme, til å ta seg tid til å nære dine drømmer og forventninger. Det å kunne eie dem så de kan bli realiteter. Bjørnen er kraften som ligger i det å kunne meditere. Så har du bjørnen som kraftdyr så be den om hjelp til å finne sentret av ditt vesen, der hvor det er perfekt balanse og harmoni. Det er viktig å finne tid hver dag for å kunne være i denne balansen mellom den indre og ytre verden i deg selv.

 

 

Bjørnen som kraftdyr skal lære deg å hente styrke innenfra.

 

***************************

**********

 

PÅ min nye lysvei