BEVER

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Kraftdyret Bever

 

Beveren er dyreverdens byggingsarbeider, og å gjennom å få vise sitt byggverk kan vi se den flid og produktivitet som den har. Beveren som kraftdyr understreker kraften i det som ligger i det å kunne arbeide, og i sær gruppearbeid. For å få gjennomført det som er nødvendig og kunne ha følelsen å prestere noe i livet. Beveren er et kraftdyr som kan hjelpe deg med å kunne utvikle et mer harmonisk forhold til andre og å oppnå en følelse av ha meddinnflytelse i et hvert prosjekt. Beverens spesielle måte på å komme seg inn og ut av sin bolig på, er en påminnelse om at der er mer enn en måte å løse problemer på. Beveren minner deg på å huske å beskytte det du har ervervet deg. Hvis du for tiden er beskjeftig med et kreativ oppdrag oppmuntrer beveren deg til og omsette dine ideer til praksis. Det er ikke nok å være en drømmer, du er nødt til å være en handlings mann eller kvinne. Hvis du vill ha dine drømmer til å bli din virkelighet. Vær konstruktiv i alle dine bestrebelser og se etter veier som kan frembringe det kreative alternative.

 

Beveren lærer deg å være utholdene og jobbe fremover med målet i sikte.

 

 

**********

 

PÅ min nye lysvei