GRØNT

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Grønt

 

Den grønne fargen

 

Grønt er harmonien, og den stabiliserer.

 

Den grønne fargen er midt mellom rødt og purpur.

 

Den er broen, innfallsporten i spekteret, slik hjertet er det i kroppen.

 

Kjærlighetens budskap må læres for å krysse broen til grønt.

 

Den er idealistisk, sosialt bevist, hjelpsom og uselvisk.

 

Leger og sykepleiere er på den grønne strålen.

 

Den er pålitelig og diplomatisk.

 

Grønt er i stand til å se begge sider,

 

men kan være moralistisk. Grønt er klarhet og forståelse.

 

Fargen vil hjelpe deg til å gjøre så godt du kan.

 

Grønt handler om å finne sin plass.

 

Den er akseptering av en selv. Grønt er det ,

 

gode livet og trangen til å samle eiendeler, som ønsker det beste.

 

Den positive siden av grønt er giveren.

 

Den er gavmild og elsker å dele det som samles.

 

Den er kjærligheten til å arbeide utendørs.

 

Grønt kan indikere vanskeligheter med å finne en stabil livs måte,

 

kan vise en konflikt mellom ideer og følelser som forårsaker omveltninger.

 

Men med grøntes evner til å velge og balansere kan denne konflikten føre til riktig konklusjon og handling.

********************

Grønt og kroppen

 

Grønt er forbundet med brisselen, hjertet, skuldrene og brystet, nedre del av lungen.

********************

 

Bruk av grønt

 

Grønt er dannet av to primære farger, gult og blått.

 

Gult bringer klarhet og blått bringer innsikt.

 

Sammen hjelper disse to primærfargene på hukommelsen.

 

Dette gjør grønt til en viktig helbredene farge,

 

fordi de fleste av våres fysiske og mentale lidelser er et resultat av hendelser i fortiden.

 

Bruk grønt som et styrkemiddel.

 

Den er god ved irritabilitet, lindrer hodepine og er gunstig ved tilfeller av klaustrofobi.

 

Den gjenoppretter stabiliteten i alt som er ondartet.

******************

 

Grønt og motsetninger

 

Stabil – ustabil

******************

 

Positive nøkkelord

 

Diskré, fornuftig, fruktbar, velvillig, tolerant, talentfull

***********************

 

Negative nøkkelord

 

Mistenksom, bitter, hensynsløs, grådig, nedlatende, upålitelig, skuffet.

 

***************************

**************

 

*******************************