HVA ER CHAKRA ?

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Hva er Chakra?

 

Chakra, ordet kommer fra sanskrit og betyr hjul (senter). Dette fordi de oppfattes som hjul som beveger seg rundt med lysets hastighet, når de er åpne og funger som de skal.

*****************

Vi har 7stk store chakraer som har forbindelse til den fysiske kroppen våres. Det er Rot chakraet, Hara chakraet, solar plexus, hjerte chakraet, hals chakraet, det 3øyet og krone chakraet. Det finnes mange flere store chakraer, men vi har ikke knyttet disse inn til våres fysiske kropp enda. Fordi vi ikke har høy nok frekvens til å kunne ta disse inn enda. Vi sitter fast i for mye sinne, sjalusi, misunnelse, hat, begjær, angst osv. Og dette gjør at vi har for lav frekvens i cellene våres. De vil åpne seg opp for oss når vi jobber med oss selv og blir i mer balanse. Først da kan ta inn disse høyere forståelser av livet. De vil da knytte seg på vår aura og vi kan da begynne og nyttig gjøre oss av denne energien som vil kunne åpne et nytt senter i våres fysiske kropp.

 

*********************

Det finnes også 21mindre chakraer som vi har på kroppen våres. Vi har ett bak hvert øye, ett på hvert kinn, et der kravebeinet møtes( agua chakraet), et like ved thymuskjertlen( høyere hjerte chakra), ett over hvert bryst, ett ved magen porten, ett ved milten punktet, ett ved leveren, ett ved solar plexsus sentret våres, ett ved bukspyttkjertelen(pankreas), ett på her side av kjønnkjertlene, ett i her håndflate, ett bak hvert kne, ett under hver fot.

 

*********************

De vi har i hendene har direkte forbindelse med hjerte chakraet våres. Så de kan heale, og sende medfølelse og kanalisere kjærlighet. Du aktiviserer disse med å trene deg opp til å sanse med dem. Ta hendene sammen og gni dem fort. Gni dem fort i ca 1minutt. Da kan du kjenne varme, prikking inne i hånden. Ta hendene sakte fra hverandre og bruk øvelsen med energi ballen.

*****************

 

De vi har under føtterne skal hjelpe oss til å bli jordet og få kontakt med den. Her kan vi bruke røde sokker eller danse for å bli mer jordet. Hvis vi trener mye, og spesielt uten dørs. Eller vi kan bruke jord øvelsen.

******************

Vi har også mange små chakraer i håndflaten , under føttene, på toppen av hodet.

 

***************

 

Hvert av de 7 store hovde chakraene står i forbindelse med hver sin aura kropp. Disse kroppene ligger like utenfor den fysiske kroppen. Det er her all våres innformasjon ligg som vi har med oss fra det jordiske planet, positiv og negativ. De negative er blokkeringene våres. De positive er våres egenskaper som vi behersker.

 

*********************

 

Hvert enkelt chakra har et energipunkte som ligger i auaen våres. Det er her vi skal spinne inn energien fra universet og klare å omtransformere han til energi som vibrere på en frekvens som vi kan bruke i kroppen våres. Det finnes et nettverk av energi linjer som kommer inn fra universet, fra solen, fra månen og andre planeter, fra vår alle kjæreste moder jorde og hennes hjelpere. Og når mange av disse linjene krysses danner de et chakra. Jo flere linjer, større blir chakraet.

 

**********************

 

Hvert chakra påvirker konkrete deler av menneskekroppen. (Se egne ark for dette.)

 

Hvis chakraene har blokkering av stagnert energi, vil det etter hvert påvirke den fysiske kroppen og de deler som skal få energi fra dette chakraet. Dette vil etter hvert bli til fysiske lidelser.

 

**************

*******************

*******************

 

**********