CHAKRA SYSTEMET

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Chakra systemet

 

Chakrasystemet

*********************

Vi jobber med de 7 hoved chakraene,

( energiportaler eller energi hjul)

som har kontakt på den fysiske kroppen. Vi begynner nederst med det første chakraet

 

*************************

1. Rotchakra

 

Dette chakraet ligger i perineum, mellomrommet mellom genitaliene og anus. Hvis dette chakraet ikke fungerer ordentlig, klarer ikke energien å bevege seg gjennom chakraet. Det vil da ikke kunne stige oppover og gi næring til de øvrige chakraen. Den det gjelder vil da føle at han har mistet kontakten med omgivelsene sine. Han er kanskje ikke helt til stede i sin egen kropp heller. Dette chakaet er det som vibrerer med den lavest hastighet. Dette chakraet vibrerer på den røde strålen og skal omtransformere seg til den hvite fargen når det er renset og vi er i balanse på dette chakraet. Men først må vi åpne oss opp og få kontakt med dette chakraet. Dette kan vi gjøre på forskjellige måter. Dette er et jord chakra og får sin energi fra moder jord. Vi åpner opp energiene våres og trekker ned lyssøyle som går igjennom oss. Vi kjører dette lyse nedover i oss og videre ned i moder jord til vi ser en rød ild energi, som vi trekker opp i oss gjennom beinen. Vi kan også bare fokusere på den røde fargen når vi skal tilføre dette chakraet mer energi og få renset det.

 

Bevissthets områder er:

Tryghet, Støtte og mor, Stillhet, Bolig, Arbeid, Økonimi, Materielle

 

Følelsemessige forbindelser:

Følelsemessig og fysisk balanse

 

Det er her vi skal ha vår trygghetsplattform i livet, støtten og vår mor .

 

(Fysik og Åndelig).

 

Tankeformasjon er Jeg har,

( jord og luft)

 

Kroppsdeler: Hofte, føtter, skjelettet, tykktarm, rektum, beinmargen.

 

Eliminasjon (utskille seg) avføring

 

 

Kjertler: Binyr

Korresponderer med Kronechakraet.

 

*********************

2. Hara chacraet

Dette chakraet ligger to fingerbredde nedenfor navlen. Hvis dette chakraet ikke fungerer som det skal. Vil den det gjelder mangle følelsemessig trygghet. Dette kan også påvirke mellommenneskelige forhold i negativ retning. Følelsen av fysisk trygghet kan også være skadet. Dette vil føre til panikkanfall eller frykt for å våge seg ut i omverden. Dette chakraet påvirker seksual organene og dermed også skaperkraften på alle nivåer, fra unnfangelsen til fødsel. Det vibrerer på den oransje fargen som er kreativitet og gledens farge og det er dette vi skal lære i dette chakraet. Dette charaet er veldig styrt av lyster som vi har med oss fra dyre riket. Men det er her vi skal omtransformeres disse til høyere energier igjen. Dette er for å lære oss å gi slipp på alt vi trur vi må ha. Å det er mye vi trenger for å leve!

 

Bevissthetsområder: Behov (mat, Kjærlighet, omsorg), Seksualitet ( når vi føler oss Syndig, undertrykker vi våre behov), Lystfølelser, Kreativitet/skapertrang, Formere, Instinkter, Tiltrekke motsetninger.

Følelsemessige forbindelser:

 

Keativitet og fantasi

 

Tankeinformasjon: Jeg føler,

(vann, smak)

 

Kroppsdeler: Indre kjønorganer, nedre del av ryggen, urinveiene, blæren, tynntarmen

(opptak av næring)

 

Kjertler: Ovarier/ Testikler

Korresponderer med det 3øyet.

*********************

 

3. Solarplexus Chakraet

 

Dette chakraet ligger like neden for brystbeinet. Det styrer emosjonene. Dette gjør at magen påvirkes så sterkt av følelsene. Det styrer også egenverdien og individualiteten og dermed også måten vi forholder oss til andre mennesker på. Et tregt eller blokkert chakra kan føre til vanskelige personlige forhold, der vedkommende føler seg dominert av andre og tror at han ikke har evner eller rett til å utøve og gi uttrykk for sin egen personlighet og sine egne meninger. Dette vibrerer på den gule stråler, og skal lærer oss forskjellen mellom våres vilje og guds vilje. Det er her all våres sjalusi (Vestre side) og bitterhet ( Høyre side) sitter. Dette skal omtransformeres til et chakra som vibrerer i gull.

 

Til venste for dette chakraet finnes et lite chakra som er milt chakraet. Dette var et chakra som vi brukte mye av før i tiden da vi ikke spiste , men levde på prana. Det var gjennom dette chakraet vi fikk næring fra solen. I dag er dette et meget lukket chakra som er like over miltsentret våres. Alle våres emosjonelle problemer svekker dette sentret. De fysiske cellene har bruk for livs energi fra solen. Denne energien er med på å opprettholde balansen. Polariteten mellom pos. Og neg. Ladet energi. Hvis cellene får forlite livs energi begynner de å oppføre seg unaturlig og kan skape sykdommer som kreft.

 

Dette styrer nervefunksjonen vårers, pusten, hjertet, hormonprod., kjertlene.

 

Bevisthets område:

Identitet, (dags bevisstheten), mentale holdninger, kontroll, vilje/kraft, selvbilde, handlig

 

Følelsemessige forbindelser:

Fysiske føleser

 

Tankeformasjoner:

Ild – syn, Jeg kan

( syns problemer, jeg kan ikke)

 

 

Kroppsdeler: Fordøyelsessystemet (Inntak av næring/energi), magen muskler, lever, milt og galle.

 

Kjertler:

 

Bukspyttkjertlen, (Sukkersyke)

Korensponderer med halschakraet.

*********************

 

 

4. Hjerte chackra

 

Dette chakraet ligger midt i brystet. Som navnet tilsier styrer det hjertet og beskriver evnen til å vise oppriktig medfølelse med, og kjærlighet til andre. Ettersom det styrer forholdet til det guddommelige og forholdet til våre medmennesker, har det også sterke åndelige kvaliteter. Hvis dette chakraet ikke klarer å åpne seg ordentlig, vil den det gjelder holde tilbake følelser og bli gjerrig på hengivenhet. Hvis chakraet er konstant åpent, som det er hos personer som har et oppriktig behov for å hjelpe andre, kan det føre til fysisk og følesemessig utmattelse.

 

 

Dette chakraet vibrerer på den grønne strålen og det er en farge som nøytraliserer alle andre farger. Når vi får mere medmenneskelighet og kjærlighet til alle levende mennesker, dyr og vesener. Får vi etter hvert åpnet opp for et senter som ligger like ovenfor dette, det er det høyere hjerte chakraet og det vibrerer på den rosa strålen.

 

 

Senter for:

Kjærlighet, spontanitet, medfølelse, livsglede, barnslighet, kunne dele og gi til andre, entusiasme, aksept, tilgivelse og fred.

 

 

Følelsemessige forbindelser:

Medfølese

 

Tankeformasjoner:

Luft, berøring, Jeg elsker

 

Kroppsdeler:

Lungene, hjertet, immunsystemet, bryst, blodsirkulasjonen

 

 

Kjertler:

Thymus, Negativ for får vi sykdommer som (Allergi, ms, lupus)

**************************

 

 

5. Hals chackraet

Dette chakraet ligger nederst i halsen og styrer evnen til å kommunisere med andre og finne vår egen stemme gjennom egenuttrykk. Problemer med dette chakraet kan føre til halsproblemer, som for eks. kronisk heshet, som legger fysiske begrensninger på måten vi kommuniserer med andre på. Dette chakraet vibrerer på den blå fargen, og det er her vi skal lære å kommunisere med oss selv, andre, alle kroppene våres, dyr, engler, devaer, osv.

 

Senter for:

Kommunikasjon, det å være, uttrykke seg, selvrealisering, gi seg selv lov til (ta i mot), å bli forstått

 

Følelsemessige forbindelser:

Kommunikasjon og selvutfoldelse

 

Tankeinnformasjon:

Lyd/ hørsel

 

Kroppsdeler:

Hals, strupehodet, bronkier, nakke, armer, hender og stemme

 

Kjertler:

Skjoldbruks kjertel,

biskjoldbruks kjertel

Sykdoms Bilder: Sinne, Forhold, Jobb,Fibro, Hals + mage

*********

 

6. Det tredje øyet

Dette chakraet ligger midt mellom og litt over øyebrynene. Det te chakraet skal gi innsikt og inspirasjon. Derfor gir dette chakraet evne til fantasirikdom og til å bruke intellektet. Å gjøre god bruk av disse evnene vil gi en følelse av oppfylthet, tilfredstillelse. Å skusle bort eller ignorere evnene vil føre til utilfredshet. Problemer med dette chakraet kan føre til et foreldet og stagnert sinn samt fysiske problemer som for eks. tette bihuler. Det vibrerer på den Indigoen fargen. Dette sentret er det vi skal lære oss å se med på alle plan i livet vårt, både fysisk og ved vår intuisjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter for:

Syn, intuisjon, mål, visjon, fantasi, våkne opp, forståelse, integrering, idealisme, hukommelse

 

 

Følelsemessige forbindelser:

Idealisme og intuisjon

 

Tankeinnformasjon:

Jeg ser

 

Kroppsdeler:

Nedre del av hjernen, venstre øye, ørene, halsen

Autonome nervesystemet, hormonsystemet, nese, bihuler

 

 

Kjertler:

Hypofysen

*******************

 

 

 

7. Krone chackraet

Dette chakraet ligger på toppen av hodet. Det er et meget følsomt chakra og mange vil føler seg utilpass hvis andre kommer for nært dette chakraet. Det styrer forbindelsen til det høyere selvet samt åndelig håp og utvikling. Når vi forener oss med ånden eller Gud, skjer det via dette chakraet. Problemer med dette chakraet kan føre til depresjoner og en svekket følelse av utilfredshet. Dette chakra vibrerer på den fiolette fargen. Det er her vi skal åpne oss opp for den åndelige kommunikasjonen, på alle plan.

 

 

Kroppsdeler:

Øvre del av hjernen, høyre øyet,

Sentralnervesystemet, ryggmargen, hjernen

 

Følelsemessige forbindelser:

Forbindelse med det høyre selvet

 

Senter for:

Har med det åndelig aspektet i mennesket, Fars aspektet, intuisjon, Autoritet, Søken, visdom, enhet, innlevelse

 

 

Tanke informasjon:

Jeg vet’

 

 

Kjertler:

Epifysen

 

*******************************

 

**********