AURA LAGENE

Albyrose

 

 

Denne siden

min representerer retning

Sør i

mitt medisinhjul

Auralagene

Om Aura

Auralagene

**************

 

1. Det Fysiske Legemet ( Den Eterisk kroppen). Den ligger nærmest den fysiske kroppen og er den som er tettest i laget. Den utstråler den røde/magenta fargen hvis vi er friske. Det er den som er lettest å se. Vist vi er syke blir den mer grå og kan få blokkeringer. Blokkeringer sitter som mønstrer fra familien, som angst, redsel. Gjennom denne kroppen blir vi i stand til å uttrykke oss, motta, og få oppmerksomhet. Det er denne som skal gi videre livsenergien til den fysiske kroppen,( bioenergien, prana eller chi.)

 

 

 

2. Følelseslegemet/ astrale energifeltet sier noe om hvordan vi har det følelsemessig. Den vibrerer med den oransje fargen. Tilstanden i en persons følelsemessige liv viser seg i form av skyer av farger i auraen. Disse forandrer seg etter som personens følelser forandrer seg. Mørke og gråe felt vises der det er blokkering av noe følelsemessig. Det er disse vi kaller våres skygge sider, det kan være alt fra at( våres foreldre ikke aksepterte oss som barn, vi ble fordømt eller fordømmer oss selv, vi skammer oss over noe, vi bruker usynlighet for å slippe unna). Vi la et mørkt slør over disse tingene og sørget for at det ikke nådde frem til bevisstheten våres. Dette førte til at vi ikke kan se at vi har slike negative sider selv, men kun at andre har det, dette er blokkeringer (fravær av lys). Undertrykkelsen resulterte i et falsk identitet. Hvis vi ble kjeftet på mye når vi var små for at vi snakket for høyt, snakker vi laft for å ikke tilstøte noen. Hvis vi møter noen som snakker høyt blir vi irritert på denne personen. Irritasjon, Sinne er sikre tegn på en skyggeside som vi har fortrengt. Det er gjennom her vi kan føle den guddommelig gleden og kreativiteten tilbake ved å se ,forstå og akseptere de sidene av oss selv, da har di ikke lengere makt over oss, vi blir helbredet.

 

3. Mentallegemet er det legemet som har forbindelse med tankeprosessene våres og har evnen til å skape bilder, forestillinger og forklaringer. Man identifiserer seg med ting utenfor seg selv. Her sitter evnen til å tenke logisk og ulogisk. Intelligensen ,intuisjonen og evnen til å løse oppgaver sitter her, det er kun ens egne begrensninger som stopper en. De fleste bruker bare det innerste laget her, og klarer ikke å overskride den beviste høyer tenkingen som overskrider de mentale grensene for tenking. (Mystiske, Uforklarlige). Mange mennesker har vanskelig for å komme i kontakt med dette feltet, årsaken er at man har blokkering i det astrale feltet og for langsom sirkulasjon i det eteriske feltet. Det er hovedsakelig gult. De tankeformer som har gamle mønster har stor innvirkning på dette legemet. Fargene på disse mønstrene viser hvilken typer følelser, begjær som er forbundet med dem, særlig (bitterhet og sjalusi). Når vi vibrere på høyere frekvenser får vi kontakt med den kreative, logiske, matematiske og filosofiske delen av oss selv. Når denne delen er blokkert er vi egosentriske, sjalue, bitre og det blir mørke felt i auraen.

 

*******************************

**************

*******************

*********************